Kararname Nedir?

11 Şub, 2021 233

Kanun Hükmünde Kararname Nedir?

Yasama organı tarafından bakanlar kuruluna bir yetki kanunu ile verilen bir düzenleyici işlemdir. Normlar hiyerarşisinde...